Wedstrijdreglement 38e FAKKELLOOP HULDENBERG

38e FAKKELLOOP HULDENBERG

FAKKELLOOP HULDENBERG 15 AUGUSTUS

REGLEMENT

1. Het organiserend bestuur (VZW HALFOOGST) is op generlei wijze verantwoordelijk voor diefstal(len), beschadiging van eigendommen, voor, tijdens of na de loopwedstrijd.

2. VZW HALFOOGST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke letsels, opgelopen tijdens de loopwedstrijd. Tevens dient de wegcode gerespecteerd te worden. Er is een Rode Kruis post aanwezig ter hoogte van de start en finish.

3. In de polyvalente zaal “De Kronkel” worden kleedkamers ter beschikking gesteld die door alle ploegen te samen kunnen gebruikt worden. Aparte kleedkamers voor mannen en vrouwen.  Iedere ploeg wordt dan ook verzocht de eigendommen van de anderen met respect te behandelen. De kleedkamers zijn open van 20 tot 23 uur.

4. Iedere deelnemende ploeg bestaat uit zes lopers die elk één volledige ronde van +/- 1,2 km  lopen. Twee keer lopen is uitgesloten.

5. Bij inschrijving dient iedere ploeg een bedrag van 20 euro te betalen (verzekering inbegrepen).Betaling kan via overschrijving op rek. Nr. BE82 7340 2986 2568 van Halfoogst VZW of de dag zelf aan de stand van de organisatie tegenover café Casino bij afhaling van de loopnummers. Inschrijvingen kunnen tot 12 augustus (alle adressen zie onderaan dit formulier).

6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het inrichtend bestuur beslissen, zonder mogelijkheid van verhaal van de deelnemende ploegen.

7. De wedstrijd wordt op hetzelfde parcours gelopen als vorig jaar en start om 21.30 uur ter hoogte van café Casino. Bijgevolg worden de deelnemende ploegen verzocht ten laatste om 21.15 uur voltallig aan de start aanwezig te zijn voor verdere instructies. De verantwoordelijke van iedere ploeg dient hun loopnummers en fakkel af te halen aan de stand van de organisatie tegenover café Casino en dit tussen 20u15 en 20:45 uur. De nummers worden teruggegeven bij de prijsuitreiking. Nummers dienen volledig te zijn.

8. De prijsuitreiking zal na afloop van de wedstrijd (+/- 22:30 uur) plaatsvinden aan de stand van de organisatie tegenover café Casino. Iedere deelnemer ontvangt natura prijzen.

  1. Door haar deelname aan de fakkelloop verklaart iedere ploeg zich akkoord met dit reglement.
  1. Indien atlethiekclubs wensen deel te nemen aan de fakkelloop, worden zij wel verplicht om minstens één vrouwelijke deelneemster op te nemen in hun ploeg of een -16 jarige deelnemer.
  1. Indien er één of meerdere competitielopers in een ploeg loopt, zijn ook zij verplicht een vrouwelijke deelneemster op te stellen of een -16 jarige deelnemer.

12. VZW HALFOOGST wenst elke deelnemende ploeg veel succes en hoopt op een sportief verloop van deze fakkelloop.

Het bestuur

VZW HALFOOGST